به رغم اینکه کانت شاید بزرگترین فیلسوفی است که پس از ارسطو در پهنه فلسفه غرب ظهور کرده است، و به رغم تأثیر گسترده و ژرف او در تقریبا تمام مکتب‌های فلسفی بعدی، با کمال تأسف بجر بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق (ترجمه حمید عنایت و علی قیصری)، تاکنون هیچ کتابی از او یا درباره او در فلسفه اخلاق به فارسی موجود نیست. کتابی که اکنون به فارسی زبانان تقدیم می‌شود، نوشته یکی از استادان فلسفه و کانت شناسان معاصر است. کانت نیز مانند هر متفکر بزرگی، در هر نسل موضوع بررسیها و تفسیرهای جدید بوده است.

نویسنده این کتاب از نسل کسانی مانند پل گایر و الن وود و کارل آمریکس و هنری آلیس و ژیل دولوز و انورا اونیل و دیگران است که در دهه‌های اخیر عصر نوینی در کانت‌شناسی آغاز کرده‌اند، و این خود البته به علت توجه روزافزون به اهمیت و عظمت کانت در این دوره بوده است.

من این کتاب را از این رو برای ترجمه برگزیدم که: نخستبه زبانی روشن(ولی بدون‌گریز از پیچیدگی‌ها) و نسبتا به اختصار اندیشه اخلاقی کانت را آنگونه که در آثار مختلفش منعکس است بیان می‌کند؛ دوم از راه فلسفه سیاسی به اخلاق نظری وارد می‌شود و به خواننده نشان می‌دهد که چرا کانت می‌گوید نظام حقوقی هر جامعه مدنی باید اساس اخلاقی داشته باشد؛ و سوم، چنانکه گفته شد، حاوی شرح و تفسیری بالنسبه جامع از بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق است که فهم آن- لااقل برای دانشجویان- خالی از اشکال نیست و فعلا تنها کتاب موجود در این زمینه به زبان فارسی است

اخلاق در فلسفه کانت

SKU: 978967134040
12,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved