«در اولین سفر به استانبول در همین کوچه‌ها سوار بر کامیون کابین‌دار شده بودیم. کامیونی با همان شکل و شمایل در انتظار ما بود. ما که دیگر می‌دانستیم چه باید بکنیم، سریع و مثل موشی که لانه‌اش را بلد باشد به سوی سوراخ بغل کامیون روان شدیم. در آستانه آن سوراخ، با تعجب دیدیم آنقدر آدم در آن محفظه چپانده شده بود که جایی برای ما نبود. ولی ما باید به هر ترتیبی خودمان را در آنجا جا می‌دادیم. با فشار داخل شدیم به گونه‌ای که صدای اعتراض همه بلند شد. ما بی‌توجه به اعتراض‌ها، خودمان را به حالتی کج و معوج، در بین پاهای آنها جا دادیم. راننده با فشار در را بست. در آن موقع فریاد پیرمردی که در حال خفگی بود در آمد.»

اراک در آن‌ سوی کوچه‌ها

€17.50Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved