ما فقط چند نفريم، ولی هزاران نفر و بدون شک ميليون‌ها نفر، ما را بر می‌انگيزند و پيش از آن‌كه بگذارند دست كسی به ما برسد، خودشان را به كشتن می‌دهند. با اين همه اين‌جا كسی غرور و حتی احساس قدرت ندارد. ما می‌دانيم كه سربازانمان صد بار تغيير نام می‌دهند و دارای چهره‌ای نيستند. می‌دانيم كه ارتش ما ارتشی از سايه‌ها است. ارتش معجزه‌آسای عشق و بدبختی. و در اين‌جا بر اين نكته وقوف پيدا كردم كه ما سايه‌های اين سايه‌ها و بازتاب اين عشق و اين بدبختی هستيم.

ارتش سایه‌ها

€15.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved