شمه‌ای از کتاب: .... و اكنون اين شما و اين ارزيابي شتابزده و راستي جز اين چه چيزي در اين مقاله ها هست؟ كه من خود هنوز هم فقط در مقاله بودنشان است كه شك نمي كنم. ارزيابي گفته ام به اين علت كه اغلب اينها برداشتي است در جستجوي نقدي در زمينه‌هاي مختلفي كه در سرفصل ها مي بينيد و شتابزده گفته ام به اين علت كه اغلبشان در فرصت هاي كوتاه تهيه شده اند...

ارزيابي شتابزده، نام كتاب حاضر است كه ۱۸ مقاله از قلم مرحوم، جلال آل احمد را در خود جاي داده است.

ارزیابی شتابزده

€16.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved