«ازازیل» نام کتاب مجموعه‌ شعرهای شاهین نجفی است که به تازگی توسط نشر ناکجا به دو زبان فارسی و فرانسه منتشر شده است.

ازازیل همراه با کتاب گویا با صدای شاهین نجفی منتشر شده است.

ازازیل

15,00€Price