«گفت: دارم آخرين سيگار رو دود مي‌كنم و نمي دوني چه لذتي داره، دلم مي‌خواد ريزه ريزه تا آخرش دود كنم ...

گفتم: من هنوز يك بسته ده تايي دست نخورده دارم و بسته سيگار را از جيب فرنجم بيرون آوردم.

گفت: نمي‌گفتي بهتر بود، هميشه كيف دود كردن آخرين سيگار خيلي لذت مي‌ده كه تو زايلش كردي.

آدم اگه بخواد حرف نزنه، اگه بخواد از هر كس و ناكسي حرف بشنفه، به يكي چيزي نگه كه قابل نداره، به يكي چيزي نگه كه كار دست آدم مي ده، اون يكي مزلفه و دهن به دهن شدن باهاش عاره، اون يكي لباس دولت تنشه، كه بايد سرمون رو رو يه خشت بذاريم و بميريم.»

از مسافر تا تب‌خال

21,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved