سر چهارراه، تا پشت چراغ قرمز ایستادم، یکمرتبه از پیاده رو پرید توی خیابان در ماشین را باز کرد و کنارم نشست. طوری که مهلت نکردم بپرسم چه می خواهد .لابد خیال کرده بود که با ماشین شخصی ام مسافرکشی می کنم. اما او مسیری نگفته بود. فقط یک چشمش از لای چادر مشکی‌اش بیرون بود، چشمی سبز رنگ، مثل صاعقه ای در یک شب بدون ماه و ستاره...

از چاله به چاه

7,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved