سر چهارراه، تا پشت چراغ قرمز ایستادم، یکمرتبه از پیاده رو پرید توی خیابان در ماشین را باز کرد و کنارم نشست. طوری که مهلت نکردم بپرسم چه می خواهد .لابد خیال کرده بود که با ماشین شخصی ام مسافرکشی می کنم. اما او مسیری نگفته بود. فقط یک چشمش از لای چادر مشکی‌اش بیرون بود، چشمی سبز رنگ، مثل صاعقه ای در یک شب بدون ماه و ستاره...

از چاله به چاه

€7.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved