می‌بینی، در این تاوه سرکه ریخته‌ام. حالا این تخم‌مرغ را در سرکه‌ی داغ می‌اندازم. می‌بینی؟ بعد آن را از دهانه‌ی بطری رد می‌کنم. وقتی از دهانه‌ی بطری رد می‌شود، دوباره به شکل اصلی آن برمی‌گردد و پوستش سخت می‌شود. بعد من این هدیه را به تو مخی‌دهم. بله، این همان چیزی است که ما به‌خاطرش این‌جا هستیم. پذیرایی کردن از روی میل، نه وظیفه. تو می‌توانی آن را با خودت به هرکجا ببری. هر کس از تو می‌پرسد که تخم‌مرغ را چه‌طور داخل بطری کرده‌ای، دهانت را نگه دار و به او حرفی نزن؛ بگذار آن‌ها خودشان حدس بزنند. هی، تو می‌توانی با این شعبده کلی کیف کنی...

اطلسی‌های لگدمال‌شده و پیروزی تخم‌مرغ

€6.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved