ساعت پنج و سه دقیقه کم بود. روی نقشه‌ی بزرگ پاریس که سراسر دیوار اتاق را پوشانده بود دایره‌ی کوچکی روشن شد. کارمندی ساندویچی را که می‌خورد کناری گذاشت و فیش تلفن را در یکی از هزار سوراخ تابلوی برابرش فرو کرد. الو، بخش چهاردهم؟ ماشین شما؟ حرکت کرد یا نه؟ کارآگاه مگره که میل داشت ظاهرا به اتفاقات بی‌اعتنا باشد در آفتاب ایستاده عرق پیشانی‌اش را پاک می‌کرد. کارمند مزبور چند کلمه‌ی بریده بریده زیر لب گفت و فیش تلفن را کشید و ساندویچ‌اش را برداشت و روی به کارآگاه پلیس قضایی کرد و گفت: چیزی نبوده، مرد مستی را گرفته‌اند...

امضای مرموز

12,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved