پرويز دستمالچی در کتاب تازه خود انديشه‌وران دينی که در جنبش‌های سياسی معاصر ايران نقش مهمی بازی می‌کنند را به نقد کشيده است. اين پژوهشگر در کتاب جديد خود به نام «انديشه‌های سترون»، از تحليل‌های خود چنين نتيجه می‌گيرد که روشنفکر دينی ثمری جز تامگرایی و ديکتاتوری به بار نخواهد آورد.

نقد بخشی از انديشه‌های پنج تن از` روشنفكران دينی (محسن كديور، حسن يوسفي اشكوری، سيدمحمد خاتمی، هاشم آقاجری، محسن آرمين) برای نشان دادن نارسایی‌ها و كاستی‌های منطقی آنها، از پی یک تجربه تلخ دیگر.

اندیشه‌های سترون: نقدی بر اندیشه‌های روشنفکران دینی

€20.00Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved