چگونه شد كه به آن سرعت آغوش بر هم گشوديم؟ چه كسي سراغ آن يكي رفت؟ چه كسي پيشقدم شد؟

بي ترديد من... به مجرد اينكه صدايم را بازيافتم و سكوت فراگيري را كه در آن ايستاده بوديم و به يكديگر خيره شده بوديم، شكستم، بي هيج پيش زمينه‌اي به او گفتم كه خيلي وقت است، خيلي وقت است كه منتظرش هستم، و او را در روياهايم و در دانه ها و مهره هاي فال بيني مي‌ديده‌ام، و اينكه حاضرم تا ابد عاشقش باشم - و چندين و چند قول و قرار ديگر.

هيچ كتماني در كارم نبود و هيچ شرم و خجالتي در وجودم... او متحير و رنگ پريده عقب عقب رفت، تا جايي كه پشت به ديوار رسيد. مگر مي شود زن عاقلي اينگونه با يك غريبه سخن بگويد؟

اینس در جان من

21,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved