هجده ساله بودم که عشق چشمانم را با اشعه سحر آمیز خود باز کرد و با انگشتان آتشین خود برای نخستین بار جانم را لمس نمود و سلمی کرامه اولین زنی بود که با کارهای نیک و زیبای خود روحم را بیدار نمود و آنجا که روزها همچون رویاها سپری می شوند و شبها همچون شبهای عروسی می گذرند،پسشاپیشم به سوی بهشت عواطف علوی حرکت کرد. سلمی کرامه ،همان کسی است که با زیبایی خود ،پرستش زیبایی را به من اموخت و با مهربانی خویش عشق پنهان را به من یاد داد.او کسی است که نخستین بیت از قصیده زندگی معنوی را در گوشم نواخت.

بال‌های شکسته

SKU: 9789648838756
€11.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved