هجده ساله بودم که عشق چشمانم را با اشعه سحر آمیز خود باز کرد و با انگشتان آتشین خود برای نخستین بار جانم را لمس نمود و سلمی کرامه اولین زنی بود که با کارهای نیک و زیبای خود روحم را بیدار نمود و آنجا که روزها همچون رویاها سپری می شوند و شبها همچون شبهای عروسی می گذرند،پسشاپیشم به سوی بهشت عواطف علوی حرکت کرد. سلمی کرامه ،همان کسی است که با زیبایی خود ،پرستش زیبایی را به من اموخت و با مهربانی خویش عشق پنهان را به من یاد داد.او کسی است که نخستین بیت از قصیده زندگی معنوی را در گوشم نواخت.

بال‌های شکسته

SKU: 9789648838756
11,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved