مباحث کتاب متضمن دو بخش است. در بخش نخست گفت‌و‌گوی "ملک ابراهیم امیری" با "رضا براهنی" تحت عنوان "بحران رهبری نقد و انتقاد ادبی" به طبع رسیده است. در مقدمه کتاب، نگارنده از تحولات مربوط به حوزه نقادی در جهان و رویکرد جدید آن سخن می‌گوید.

در پی آن، طی گفت‌و‌گو درباره بحران رهبری نقد ادبی یادآور می‌شود که «ما در دنیای متحول شکل‌های ادبی زندگی می‌کنیم، و نه دنیای شکل‌های ادبی تثبیت شده و چون این دنیای متحول شکل‌های تثبیت نیافته مدعیان فراوان دارد، ما در تربیت و اداره رهبری نقد و انتقاد و فلسفه ادبی دچار بحران هستیم.»

پاره‌ای از مباحث بخش نخست کتاب بدین قرار است: معنای درونی کردن مفاهیم تاریخی در ادبیات، نویسندگان ادبیات جدی، منظومه انقلاب، نگاهی کوتاه به شعر حافظ، چهار عنصر اصلی شعر، رنسانس و خصایص ادبیات غرب، شعر چند صدایی چیست، فروید و یونگ، انقلاب و ادبیات، انقلاب و رمان، سرنوشت شکل‌های ادبی، بررسی ساختاری قصیده و اشاره‌ای به شاهنامه.

بخش دوم کتاب نیز مدخلی است در تفسیر و تحلیل اشعار حافظ.

بحران رهبری نقد ادبی و رساله حافظ

€22.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved