مباحث کتاب متضمن دو بخش است. در بخش نخست گفت‌و‌گوی "ملک ابراهیم امیری" با "رضا براهنی" تحت عنوان "بحران رهبری نقد و انتقاد ادبی" به طبع رسیده است. در مقدمه کتاب، نگارنده از تحولات مربوط به حوزه نقادی در جهان و رویکرد جدید آن سخن می‌گوید.

در پی آن، طی گفت‌و‌گو درباره بحران رهبری نقد ادبی یادآور می‌شود که «ما در دنیای متحول شکل‌های ادبی زندگی می‌کنیم، و نه دنیای شکل‌های ادبی تثبیت شده و چون این دنیای متحول شکل‌های تثبیت نیافته مدعیان فراوان دارد، ما در تربیت و اداره رهبری نقد و انتقاد و فلسفه ادبی دچار بحران هستیم.»

پاره‌ای از مباحث بخش نخست کتاب بدین قرار است: معنای درونی کردن مفاهیم تاریخی در ادبیات، نویسندگان ادبیات جدی، منظومه انقلاب، نگاهی کوتاه به شعر حافظ، چهار عنصر اصلی شعر، رنسانس و خصایص ادبیات غرب، شعر چند صدایی چیست، فروید و یونگ، انقلاب و ادبیات، انقلاب و رمان، سرنوشت شکل‌های ادبی، بررسی ساختاری قصیده و اشاره‌ای به شاهنامه.

بخش دوم کتاب نیز مدخلی است در تفسیر و تحلیل اشعار حافظ.

بحران رهبری نقد ادبی و رساله حافظ

22,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved