استفن کینگ مجموعه کتاب برج تاریک خود را در ۷ جلد منتشر کرد و هر جلد شامل یک سری حادثه و ماجراجویی مستقل می‌شود. خط اصلی داستان کتاب در یک دنیای نامتوازن اتفاق می‌افتد که شباهت زیادی به غرب قدیم دارد. شخصیت اصلی داستان جوانی است که از او به عنوان آخرین عضو یک نسل رو به انقراض اسم می‌برند. این جوان یک وظیفه‌ی مهم تاریخی به عهده دارد و باید به جستجوی برج مخصوصی بپردازد که گفته می‌شود مرکز زمین است. نسلی که این جوان متعلق به آن است، مالک چیزی هستند که از آن به نام تک تیراندازان و سلحشوران یاد می‌شود. اولین جلد کتاب با نام برج سیاه، تیر اندازان  در سال ۱۹۸۲منتشر شد.

برج تاریک - ۲: انتخاب سوم

22,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved