«برسد بهدست پوران عزیزم ...» نام کتابیست که به تازگی به بازار کتاب راه پیدا کرده است. این کتاب شامل بیست و نه نامه منتشر نشده دکتر علی‌ شریعتی برای همسرش است که طی سالهای ۳۸ و ۳۹ در ایام دانشجویی در پاریس نوشته و به مشهد ارسال می‌کرده است.

سوسن شریعتی دلیل چاپ این نامه‌ها را پس از پنجاه سال در مقدمه کتاب این چنین توضیح می‌دهد: «پوران شریعت رضوی چاپ این نامه‌ها را تاکنون به تاخیر انداخته بود و به بعد از خود حواله می‌داد بر اساس این دغدغه ؛ حفظ حریم شخصیتی که نیست و از سوی دیگر سوءتفاهمی که ممکن است در مخاطبان شریعتی ایجاد کند .» .... اما در عین حال وی ادامه می‌دهد که : «با این همه این آشنایی‌ها با قبلهاست که بعد‌های یک متفکر را توضیح می‌دهد یا برملا می‌کند. شریعتی سالهاست به عموم تعلق دارد و دلیلی برای پنهان ماندن خصوص او نمانده است. همین خصوص هاست که آدها و حرفها را قابل اعتماد می‌کند و یا از چشمها می‌اندازد»

برسد به دست پوران عزیزم

SKU: 9786007343425
19,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved