«بطالت» روایت کابوس‌وار «احسان نوروزی» است، از شهری آخر‌الزمانی و آکنده از دود و وهم که همه‌ی آدم‌های آن اسیر بی‌هویتی و بی‌معنایی هستند. راوی داستان فرد سودا‌زده‌ای است غرق در توهم معلومات خود از دنیای ادبیات و فلسفه که در خیال خود با نویسنده‌ها و شخصیت‌های گوناگون زندگی می‌کند و در دوره‌ای از کتاب و روزنامه به جای خوراک استفاده می‌کند. به این ترتیب عمده‌ی وقایع «بطالت» وجهی نمادین به خود می‌گیرند.

بطالت

7,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved