«وقتی پدر در آخرين سفر دريایی‌اش ناپديد شد مادر گفت ديگر از اين‌جا جنب نمی‌خورد. يعنی از توی خانه‌ای كه ايوانی مشرف به دريا داشت. توی ايوان روی تخت چوبی كهنه‌اش می‌نشست و تسبيح می‌انداخت و ورد می‌خواند. گاهی نيمه‌های شب می‌آمد و ما را بيدار می‌كرد كه صدايش را می‌شنود. برادر كوچكم زير بار نمی‌رفت و پتو را می‌كشيد روی صورتش و وانمود می‌كرد كه خوابيده است. من می‌رفتم كنارش می‌نشستم و به حرف‌هايش گوش می‌دادم. چيزهایی می‌گفت كه سال‌ها پيش هم گفته بود...»

به چشم‌های هم خیره شده بودیم

10,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved