خرس‌ كوچولو و خرس‌ بزرگ‌، بعد از گردش‌ در جنگل‌، به‌ خانه‌ برمي‌‌گردند. در بين‌ راه‌، خرس‌ كوچولو، صداي‌ لِک و لِک و لِک مي‌شنود و با كنجكاوي‌ مي‌ايستد. كمي‌ جلوتر، صداي‌ چِک و چِک و چِک و بعد صداي‌ تلِپ‌، تلِپ‌، تلِپ‌ به‌ گوش‌ مي‌رسد. خرس‌ كوچولو ديگر نمي‌تواند حركت‌ كند. موضوع‌ چيست‌؟

بیا برویم خانه، خرس کوچولو

€7.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved