كتاب هايی هستند كه بيش از نويسنده‌شان در قلمرو ادبيات حائز اهميت‌اند، و رمان «بيراه» از آن جمله است. منتقدان، بحق، اين رمان را انجيل يا كتاب دعای پيروان مكتب انحطاط ناميده‌اند، زيرا تمامی ويژگی‌های اين جريان فكری به بارز‌ترين شكل در شخصيت د.اسنت، تنها پرسوناژ اين رمان، تجلی يافته‌است. دلزدگی نسبت به جامعه صنعتی، رخوت و درماندگی چاره ناپذير، روان‌نژندی مسموم و شريرانه خاص پايان سده نوزدهم. هویسمانس نه فقط تمامی اين خصوصيات را در وجود د.اسنت جاويدان ساخته، بلكه قهرمانی آفريده كه در آن واحد هم گروتسك است و هم رقت انگيز. اين اشرافزاده منزجر از جامعه و بشريت، كه می‌خواهد خلاف جريان عادی زندگی شنا كند و می‌كوشد در حسگرايی ظريف طبعانه بی‌قراری هايش را فرو نشاند، و چون به بن بست می‌رسد، نجات خويش را در ايمان می‌جويد و رحمت الهی را طلب می‌كند، يكی از منقلب كننده‌ترين شخصيت‌های مشوش عالم ادبيات است، كه بسياری از دلهره‌ها و آشفتگی‌های روانی انسان مدرن را در بطن خويش دارد. استفان مالارمه يكی از مبهم‌ترين و مشهور‌ترين اشعارش، نثری برای د.اسنت را با الهام از رمان «بيراه» نگاشت.

بیراه

14,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved