این مجموعه از شش داستان تشکیل شده، همچنین مصاحبه ی کوتاه و مختصری هم با کوبو آبه  ،ترجمه و در انتهای مجموعه گنجانده شده، مصاحبه ای که فقط می تواند اطلاعاتی خیلی مختصر و دیدی جزئی درباره ی نظرات کوبو آبه حول سیاست و ادبیات به دست بدهد.

اما یکی از مهمترین داستان های این مجموعه، داستان "تجاوز قانونی "است که نام کتاب هم برگرفته ازنام همین داستان است. "تجاوز قانونی" با یک ضربه ی ناگهانی که به مخاطب وارد می کند کار خودش را شروع کرده و در حالتی اغما گونه و متوهم تا انتها پیش می رود. داستان مردی که در یک شب، خانواده ای وارد خانه ی او می شوند و شروع می کنند به قانون گذاری و زورگویی و در نهایت هم می رسند به پیاده سازی یک استبداد کامل. پشتوانه شان هم در تمام اعمال و اقداماتشان این است که دارند به آرای اکثریت عمل می کنند، در حالی که این اکثریت همان اعضای خانواده ی مذکور هستند، و عضو دیگری در میانشان نیست. اینها ادعا می کنند که دارند اصول و اساس دموکراسی را پیاده می کنند. این جاست که شخصیت اصلی داستان که خانه اش مورد تصرف قرار گرفته و از استیصال بی اندازه ای رنج می برد، همسایگان خود را که اتفاقا نمادی از تمام مردم استبداد زده هستند به یاری فرا می خواند تا مگر از دست زورگویانی که هستی او را به مخاطره انداخته اند، رهایی یابد.

تجاوز قانونی

€11.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved