این یک کتاب تاریخ هنر نیست، اگرچه به ناگزیر سیری تاریخی برای مطالب آن در نظر گرفته شده‌است. در شرایطی که وفاق عمومی بر سر معنای اعتباری «هنر» و رویکردهای «تاریخ‌نگاری هنر» وجود ندارد، در واقع، ضرورتی هم برای تدوین یک تاریخ جامع هنر ایران احساس نمی‌شود. اما، در عین حال، برای اندیشیدن به هنر، برای درک تجربه هنری و تفسیر آن نیاز به مجموعه‌ای از مفاهیم یا حتی فراتر از آن، نیاز به دستگاهی دقیق از مفاهیم داریم.

بنابراین پیش از کوشش برای تدوین یک تاریخ هنر ایران؛ نیاز به روایت هایی با ساختار و چارچوب نظری دقیق است که مفاهیم لازم برای اندیشیدن به هنر و اندیشیدن در هنر را در اختیارمان بگذارند. در واقع، هدف اصلی از نگارش این کتاب، کمک به شکل گیری چنین روایت‌هایی بوده‌است.

تحولات تصویری هنر ایران: بررسی انتقادی

69,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved