این کتاب شامل سه فصل است. فصل اول زندگی نامه و آثار شوستاکوویچ به تفصیل معرفی و توضیح داده می‌شود. در فصل دوم که نام آن دو پرسش است، نویسنده دو پرسش مطرح و تلاش می‌کند به آن پاسخ دهد. اول اینکه شوستاکوویچ رابطه‌ای با رژیم کمونیستی روسیه که ایدئولوژی رسمی آن دوران بود داشت؟ و دوم اینکه نقش شوستاکوویچ در تحول موسیقی مدرن چه بود؟ دولت کمونیستی شوروی شوستاکوویچ را به عنوان فردی موافق رژیم معرفی می‌کرد اما از سوی دیگر بار‌ها به آثار و شخصیت وی حمله برده بود و در کار وی محدویدت‌های زیادی ایجاد می‌کرد.

فصل سوم به معرفی موسیقی مجلسی و کوارتت پرداخته می‌شود و به تفصیل پانزده کوارتت زهی شوستاکوویچ مورد بررسی قرار می‌گرد. سه پیوست پایانی کتاب فهرست آثار بر اساس شماره اپوس‌ها، آثار مجلسی ساخته شده توسط هنرمندان دیگر، و در پایان اجراهای برگزیده از این آثار درج شده است.

در بخش پایانی کتاب تعدادی از تصاویر شوستاکوویچ از دوران جوانی تا پایان عمر و همراه با موسیقی دانان و شخصیت‌های بزرگی چون خاچاتوریان، مراوینسکی، می‌رهولد، مایاکوفسکی و پروکفیف آورده شده است.

ترس و تنهایی: کوارتت‌های دمیتری شاستاکوویچ

21,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved