ضمیر ناخودآگاه چیست؟ مقالات کتاب حاضر در کنکاش این مضمون، به مفاهیمی می‌پردازند که در شناخت «بازگشت به فروید» یا اندیشه‌ی ژاک لاکان ضروری‌اند؛ هر چند ناکافی‌اند. مقاله‌ی اول، که نوشته‌ی خود فروید است، به بیان ابتدایی این مضمون می‌پردازد. مقاله‌ی دوم، که باید اذعان کرد با دیگر مقالات کتاب ناهمخوان است، نمونه‌ای از قرائتِ محافظه‌کارانه یا امریکایی فروید است که از قضا، موضوعی مهم، یعنی هنر در اندیشه‌ی فروید را برگزید، چراکه هنر مقوله‌ای است که در آن، نگاه خیره و مرگبار ابژه به سوژه نمایان می‌شود، حال آن‌که وولهایم محافظه‌کار آن را به نوعی روانشناسی‌گرایی فرو می‌کاهد. دیگر مقالات کتاب، که تا حدود زیادی به اندیشه‌ی لاکان وفادارند، عموماً به حلقه‌ی افراد دورادورِ ژاک‌ـ ‌آلن میلر، داماد و وکیل درس‌گفتارها و تحریرات باقی‌مانده از لاکان تعلق دارند.

تلی از تصاویر شکسته

19,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved