در بخشی از مقدمه ی این کتاب می خوانید:  ضمیر ناخودآگاه چیست؟ مقالات کتاب حاضر در کنکاش این مضمون، به مفاهیمی می پردازند که در شناخت «بازگشت به فروید» یا اندیشه ی ژاک لاکان ضروری اند؛ هر چند ناکافی اند. مقاله ی اول، که نوشته ی خود فروید است، به بیان ابتدایی این مضمون می پردازد. مقاله ی دوم، که باید اذعان کرد با دیگر مقالات کتاب ناهمخوان است، نمونه ای از قرائتِ محافظه کارانه یا امریکایی فروید است که از قضا، موضوعی مهم، یعنی هنر در اندیشه ی فروید را برگزید، چراکه هنر مقوله ای است که در آن، نگاه خیره و مرگبار ابژه به سوژه نمایان می شود، حال آن که وولهایم محافظه کار آن را به نوعی روانشناسی گرایی فرو می کاهد. دیگر مقالات کتاب، که تا حدود زیادی به اندیشه ی لاکان وفادارند، عموماً به حلقه ی افراد دورادورِ ژاک ـ آلن میلر، داماد و وکیل درس گفتارها و تحریرات باقی مانده از لاکان تعلق دارند.

در این کتاب یازده مقاله از نویسندگان و اندیشمندان بزرگ جهان ترجمه شده است: زیگموند فروید، ریچارد وولهایم، الیزابت گروش، اسلاووی ژیژک، الکس سرانو، باربارا جانسن، الی راگلند، لوئی آرمان و ژاک آلن میلر نویسندگانی هستند که مقاله های شان را در این کتاب می خوانید.

تلی از تصاویر شکسته

SKU: 9789643627454
17,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2022 Naakojaaketab.com, All rights reserved