در مورد كتاب "تکوین سرمایه داری در ایران" اثر "محمدرضا فشاهی": می دانید که در سیر تاریخی جوامع بشری از چند نظام اجتماعی عمده نام برده می شود؛ این نظامها به ترتیب عبارتند از: نظام اشتراکی (کمونیسم) اولیه، نظام برده داری، نظام ارباب- رعیتی یا ملوک الطوایفی (فئودالیسم) و نظام سرمایه داری (کاپیتالیسم). در این کتاب فرآیند گذار جامعة ایران از مرحلة فئودالیسم به کاپیتالیسم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این راستا تمام تلاش نویسنده بقول خودش معطوف بوده است "بر دو زمینه: یکی توصیف و تحلیل چگونگی انحطاط روش کهن تولیدی (فئودالیسم) و دومی چگونگی تولد و رشد مناسبات سرمایه داری (کاپیتالیسم) در ایران.

در این اثر تحولات اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران در طی سالهای ۱۷۹۶ الی ۱۹۰۵ مورد بررسی قرار گرفته است.

تکوین سرمایه‌داری و تجدد در ایران

20,00€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved