می‌گوید: «ما برای ‌عدالت جنگیدیم. داستان این کاروان به خون تپیده را یکی باید بنویسد.» بر تخت بیمارستان است. ماههاست که دست‌وپایش از حرکت بازمانده‌اند.

تراب حق‌شناس در نخستین روزهایی که اندیشه مبارزه مسلحانه در میان جوانان دهه چهل شکل گرفت با یارانش محمد حنیف‌نژاد و سعید محسن همراه شد و در جمعی گردآمد که بعدتر نام سازمان مجاهدین خلق ایران را بر خود نهاد.

در ۱۳۴۹ از سوی سازمان به فلسطین رفت. در ۱۳۵۴ همراه بخش بزرگی از سازمان از مذهب برید و به مارکسیسم گروید.

با برآمدن انقلاب به سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر پیوست.

از سرکوب خونین پیکار جان به‌در برد و در ۱۳۶۱ به فرانسه گریخت.

جای پای مردم شوریده فصل پایانی زندگی تراب حق‌شناس را در ۱۳۹۴ در بیمارستانی در حومه پاریس گزارش می‌دهد.

جای پای مردم شوریده

20,00€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved