شرح خاطرات و سفرنامه نویسنده به جزیره خارگ در سال ۱۳۳۷ خورشیدی است. این کتاب در وصف جزیره خارک از جزایر متعلق به ایران در خلیج فارس و تک‌نگاری مفیدی است که خواننده را با مسایل این جزیره در سالیان پیش آشنا می‌کند. کتاب سر فصل‌های ذیل را در بر دارد، مقدمه، آشنایی با خارگ، چادرنشینان عهد نفت، زمینه زندگی خارکیان، آثار الباقیه، ورقی به تاریخ، آخرین دیدار، افسانه و روایت، فرهنگ و آخرین بخش کتاب شامل ضمائم است. کتاب با نقش‌هایی از جزیره و عکس‌هایی از دخمه‌های موجود در جزیره همراه است.

جزیره خارگ، دُرّ یتیم خلیج فارس

€14.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved