می‌گویند هیچ حادثه‌ای همچون قتل آرشیدوک فرانتس فردینانت، وارث تاج‌وتخت پادشاهی اتریش‌ـ‌مجارستان، و همسرش سوفی در ژوئن ۱۹۱۴ چنان آثار فاجعه‌باری برجا نگذاشته است. لیکن آیا به‌راستی ماجراجویی جوانی صرب تنها عامل بروز جنگی عالم‌گیر بوده است یا بسی پیش‌تر رقابت‌های آشکار و پنهان امپراتوران و پادشاهان اروپایی، ملی‌گرایی افسارگسیخته و مطامع استعماری قدرت‌های بزرگ زمینه‌ساز نبردهای متفقین و نیروهای مرکزی در گالیپولی، ایپْر و بسیاری مناطق دیگر شده بود. جنگ جهانی اول علاوه بر خسارات جانی و مالی سرسام‌آوری که نصیب ملل درگیر جنگ کرد، طومار چند امپراتوری و دودمان سطلنتی بزرگ را در آلمان، اتریش‌ـ‌مجارستان، روسیه و ترکیه درهم پیچاند تا ناقوس گسست قطعی با نظم دیرپای قرون گذشته را به‌صدا درآورد. قربانیان اصلی همچون همیشه مردم و به‌خصوص جوانانی بودند که به‌قول رادیِرد کیپلینگ فریفتۀ سخنان پوچ «پدران» خود شدند.

جنگ جهانی اول

SKU: 9786008209416
€19.90Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75018 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved