مجموعه جوجو رو نیگا شامل ۱۴داستان کوتاه از ونه‌گوت است که در زمان حیاتش، در جایی منتشر نشده بودند.

همدم، برگ چغندر، از فراز بام‌ها فریادش بزن، ترانه‌ای برای سلما، جوجو رو نیگا، مورچه‌های متحجر، شرافت پسرک روزنامه‌فروش و تو بهتر توضیح می‌دهی برخی از عناوینی هستند که در این مجموعه گنجانده شده است. این داستان‌ها در سال ۲۰۰۹ برای نخستین بار منتشر شدند و روایت‌هایی هستند آکنده از امید و ترس که اغلب با طنز خاص نویسنده و گرایش او به انسان‌گرایی همراه شده است.

جوجو رو نیگا

15,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved