انگشتر من پيشگويي مي‌كند. جودي دمدمي يک انگشتر حال‌نما جايزه مي‌برد. هركس نگين انگشتر را فشار دهد، رنگ نگين عوض مي‌شود و انگشتر حالش را نشان مي‌دهد. جودي مي‌خواهد به كمک اين انگشتر آينده‌ي ديگران را پيشگويي كند. جالب اينكه بعضي از پيشگويي‌هايش درست از آب درمي‌آيد...

جودی دمدمی (۴): جودی آینده را پیشگویی می‌کند

11,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved