«سوسمار سکسکه‌ کنان به زمین افتاد. گفت: تمام شد، دیگر جرات این را که به خانه‌ام برگردم نخواهم داشت. ولی، می‌بخشید، به من هم می‌فهمانید که چی شده. این حق را دارم که بفهمم در وان خانه من چه می‌گذرد. آن فیل یک مامور کره ذوکا است که برای شرکت پس کار می‌کند. اگر بدانید، چه انگل‌هایی‌اند، می‌گذارند که تمام زحمت را ما بکشیم. ما بازار را کشف می‌کنیم، زمینه را آماده می‌کنیم، آن‌ها می‌رسند و صابون را با نصف قیمت می‌فروشند و تجارت ما را بر باد می‌دهند. سوسمار زار می‌گریست. یک آن، با وحشت، به خود آمدم که دیدم سوسمار روی قالی ایرانی همسر من دارد می‌گرید.

جیپ در تلویزیون

€11.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved