«وقتی به زندگی خود بازمی‌گردم، با همه موفقیت‌ها و شكست‌های آن، با همه اشتباهات بی‌شمار آن، با فریب‌ها و كامیابی‌های آن، و به آن نگاه می‌كنم به طور عجیبی به نظرم می‌رسد كه غیرحقیقی است. رویامانند و سایه‌وار است. شاید قلب من، چون در هیچ‌كجا راحت نیافته، اشتیاق اجدادی عمیقی برای بازیافتن خدا و بقا دارد، ولی منطقم را با آن سروكاری نیست». كتاب حاضر مجموعه وقایعی است كه در زندگی یكی از بزرگ‌ترین نویسندگان فرانسوی روی داده است. این كتاب، شرح حال یا مجموعه‌ای از خاطرات نیست، بلكه نویسنده كوشیده است افكارش را درباره موضوع‌هایی كه در طول زندگی توجه عمده وی را جلب كرده است، دسته‌بندی و بیان كند. او به گفته خودش این كتاب را نوشته است تا روح خود را از دست افكاری كه مدت‌ها باعث ناراحتی وی بوده است، برهاند.

حاصل عمر

SKU: 9789643805555
10,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved