«وقتی به زندگی خود بازمی‌گردم، با همه موفقیت‌ها و شكست‌های آن، با همه اشتباهات بی‌شمار آن، با فریب‌ها و كامیابی‌های آن، و به آن نگاه می‌كنم به طور عجیبی به نظرم می‌رسد كه غیرحقیقی است. رویامانند و سایه‌وار است. شاید قلب من، چون در هیچ‌كجا راحت نیافته، اشتیاق اجدادی عمیقی برای بازیافتن خدا و بقا دارد، ولی منطقم را با آن سروكاری نیست». كتاب حاضر مجموعه وقایعی است كه در زندگی یكی از بزرگ‌ترین نویسندگان فرانسوی روی داده است. این كتاب، شرح حال یا مجموعه‌ای از خاطرات نیست، بلكه نویسنده كوشیده است افكارش را درباره موضوع‌هایی كه در طول زندگی توجه عمده وی را جلب كرده است، دسته‌بندی و بیان كند. او به گفته خودش این كتاب را نوشته است تا روح خود را از دست افكاری كه مدت‌ها باعث ناراحتی وی بوده است، برهاند.

حاصل عمر

SKU: 9789643805555
€10.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved