شاید عباراتی چون بازرگان وندیکی برایتان غریب باشد، به هر حال همه‌ی ما نمایشنامه شکسپیر را با عنوان تاجر ونیزی می‌شناسیم.

این نخستین بار است که ترجمه فارسی نمایشنامه تاجر ونیزی ویلیام شکسپیر به قلم ابوالقاسم‌خان ناصرالملک منتشر می‌شود. ناصرالملک ترجمه این نمایشنامه را در سال ۱۲۹۶ شمسی در پاریس به پایان برد و پس از چند بار ویرایش و تصحیح، آن را به قلم خود پاک‌نویس و به فرزندش حسین‌علی‌خان قراگوزلو واگذار کرد. این نسخه پس از فوت حسین‌علی‌خان به نوه ناصرالملک، دکتر فریدون علا‌ رسید و اکنون به کوشش او منتشر شده ‌است. ‌

داستان شورانگیز بازرگان وندیکی

€17.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved