در یکصد و پنجاه سال گذشته، داستان کوتاه در ادبیات کشورهای متعددی حضور آشکار یافته است و امروز بسیاری از نویسندگان برجسته بدان روی آورده‌اند. اما درباره‌ی جنبه‌های نظری و نیز پیشینه‌ی تاریخی این محصول ادبی چندان که باید بررسی و تحلیل نشده است.

کتاب حاضر، که گامی در رفع این کمبود است، به مرز بین داستان بلند و کوتاه و آن‌چه داستان کوتاه مدرن نامیده شده پرداخته و انواع مختلف روایت که خاستگاه داستان کوتاه بوده‌اند شناسانده می‌شوند.

داستان کوتاه

9,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved