در یکصد و پنجاه سال گذشته، داستان کوتاه در ادبیات کشورهای متعددی حضور آشکار یافته است و امروز بسیاری از نویسندگان برجسته بدان روی آورده‌اند. اما درباره‌ی جنبه‌های نظری و نیز پیشینه‌ی تاریخی این محصول ادبی چندان که باید بررسی و تحلیل نشده است.

کتاب حاضر، که گامی در رفع این کمبود است، به مرز بین داستان بلند و کوتاه و آن‌چه داستان کوتاه مدرن نامیده شده پرداخته و انواع مختلف روایت که خاستگاه داستان کوتاه بوده‌اند شناسانده می‌شوند.

داستان کوتاه

€9.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved