«کوتسی در این کتاب پنجرهای دیگر به روان انسانی میگشاید و به گونهای یادآور جرج اورول، عوالم روحی یک مقام رسمی را توصیف میکند که در یک امپراتوری خیالی مواجه با انجام وظایفی بیرحمانه است. داستان او توصیف سرشت فریبکارانه و طمعکارانهی جنگی است که علیه "بربرها" که در واقع کسی جز بومیان ساکن اطراف نیستند، جریان دارد و نشان میدهد آدمیان، آنگاه که قدرتش را داشته باشند، در رسیدن به آنچه خود برحق و درست میدانند تا چه اندازه آمادهی ستم بر دیگر انسانها هستند. توانایی کوتسی در وصف ژرفنگرانهی نومیدی و درماندگی قهرمان داستان در مواجهه با شرایطی است که توان تغییر یا تعدیل آن را در خویش نمییابد.» ج. م. کوتسی برندهی جایزهی نوبل ادبیات ۲۰۰۳، سال ۱۹۴۰ در کیپ تاون آفریقای جنوبی متولد شد و در همین کشور و سپس در آمریکا تحصیل کرد. نخستین اثر داستانی او «سرزمین‌های شفق» (۱۹۷۴) بود و پس از آن «در قلب کشور» را نوشت که نخستین جایزهی ادبی آفریقای جنوبی، جایزهی CNA را از آن خود کرد. «در انتظار بربرها» (۱۹۸۰) جایزهی یادبود جفری فیبر، جایزهی یادبود تیت بلک و جایزهی CNA را تصاحب کرد.

در انتظار بربرها

SKU: 9789643059378
17,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved