نویسنده‌ی دکارت تا دریدا، این کتاب را در مقدمه‌اش با بهترین استعاره‌ی ممکن تشبیه کرده است: یک پل. باور پیتر سجویک بر آن بوده که با خلق این اثر، پلی میان عرصه‌های تحلیلی و قاره‌ای فلسفه بنا کرده است، ولی آورده‌ی این کتاب برای خواننده‌ی ایرانی بسی بیش از چیزی است که آن استاد فلسفه‌ی دانشگاه کاردیف در ذهن می‌پرورانده است. کارکرد ترجمه‌ی فارسی دکارت تا دریدا همچون مجموعه‌ای از پل‌هاست که میان جزایر علی‌الاصل یکپارچه و علی‌العارض گسسته‌ی فلسفه‌ی غرب در ایران بنا می‌شود. براین اساس، این کتاب برای هر خواننده‌ی ایرانی مفید خواهد بود.

دکارت تا دریدا

19,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved