ديو بايد بميرد داستان مردي است كه در اضطراب انتقام به سر مي‌برد. پسر او توسط فردي ناشناس در يک سانحه رانندگي كشته شده و او كه خود نويسنده آثار جنايي است سعي دارد مجرم را بيايد. در جريان اين جست‌وجو، راوي خاطرات هر روز خود را مكتوب مي‌كند. حس انتقام در همان بدو امر به گونه‌يي برجسته مي‌شود كه گويي راوي پيش از آنكه قتلي مرتكب شود، قاتل است. مرد، مجرم را مي‌يابد، اما پيش از آنكه انتقام بگيرد، مجرم به او مي‌گويد كه دفترچه خاطرات را براي وكلايش ارسال كرده است تا اگر به قتل برسد، قاتل به دام بيفتد. مرد از كشتن مجرم منصرف مي‌شود، اما چند روز بعد خبر قتل او در سراسر شهر مي‌پيچد. حالا تمام اسناد و مدارک عليه اوست و همه فكر مي‌‌كنند كه او قاتل است.

دیو باید بمیرد

€16.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved