در تاریخ معاصر ایران، بیست سال فرمان‌روایی رضاشاه سزاوار نگرشی واقع‌بینانه است. چه‌بسا بی‌خبری از این دوره‌ی پرتنش و سرنوشت‌ساز ایران بسیاری‌ را گمراه کرده است. درک درست و واقع‌بینانه از آن سال‌ها مستلزم این است که شخصیت رضاخان و خوی‌و‌خصال و اخلاق او نیز شناخته شود؛ و زمینه‌های تاریخی‌ و سیاسی‌‌ به قدرت رسیدن رضاخان نیز بررسی شود. اما قضاوت درباره‌ی شخصیت و اخلاق آمرانه‌ی رضاشاه به سادگی میسر نیست و باید دید این اخلاق آمرانه تا چه حد در پیش‌برد اهداف رضاخان، یعنی پیشرفت و‌ یک‌پارچگی ایران، کمک کرده و تا چه اندازه موجب انحطاط شده است. در کنار شناخت شخصیت رضاخان باید شناختی درست از دیگر رجال سیاسی هم‌دوره‌ی او نیز داشت، تا بتوان به قضاوتی واقع‌بینانه‌تر رهنمون شد. به همین منظور نویسنده به معرفی دیگر رجال سیاسی هم‌دوره‌ی رضاخان و زمینه‌های زوال سلسله‌ی قاجار و ظهور دوره‌ی پهلوی نیز می‌پردازد و زمینه‌های سیاسی و اجتماعی بیست سال حکومت مقتدارنه‌ی رضاخان را بررسی می‌کند. نویسنده ‌در بخش‌هایی از کتاب نظر برخی از مورخان را درباره‌ی به قدرت رسیدن رضاشاه نقد و بررسی می‌کند و این نظر را که رضاشاه به‌وسیله‌ی انگلیسی‌ها به قدرت رسید، مردود می‌داند و ضمن ارائه‌ی اسنادی معتقد است که ‌انگلیسی‌ها در به قدرت رسیدن رضاخان نقشی نداشتند و‌ ‌تحولات سیاسی و اجتماعی آن دوران ایران زمینه‌های ظهور یک زمامدار قدرتمند و با اقتدار را اقتضا می‌کرد. نویسنده با این رویکرد، نگاهی متفاوت به رضاشاه و دوره‌ی زمامداری او دارد و برای بررسی این دوره‌ از تاریخ معاصر ایران، با نگاهی خاص به رضاخان و کارکردهایش‌ برای تشکیل ایرانی یک‌پارچه و مدرنیزه شدن کشور می‌پردازد؛ و برای رسیدن به نگاهی روشن و واقع‌بینانه به این دوره‌ی تاریخی، اسناد بسیاری را بررسی می‌کند و در بخش ضمائم کتاب نیز می‌‌آورد و به بررسی تحولات آخرین سال‌های دوره‌ی قاجار، نهضت مشروطیت و سقوط قاجاریه و به قدرت رسیدن رضاخان، ‌زمامداری‌ ‌و سرانجام به سقوطش می‌پردازد. کتاب رضاشاه و تحولات ایران معاصر در برگیرنده‌ی هفت بخش اصلی و بخش‌های فرعی‌تر است. بخش‌هایِ مختلف کتاب عبارتند از «آخرین‌ سال‌های سلسله‌ی قاجار»؛ «کوشش‌ها و نهادها برای ترویج اندیشه‌های مترقی»؛ «برآمدن رضاخان و سلطنت رضاشاه»؛ «برخی از نخبگان دوره‌ی رضاشاه»؛ «تحولات دوران رضاشاه»؛ «دوران جنگ جهانی دوم و اشغال ایران» و «رویداد سوم شهرویور و پیامدهای آن»؛ «روزشمار تاریخ معاصر ایران» و «ضمائم» که ‌دربرگیرنده‌ی تعدادی سند تاریخی است.

رضاشاه و تحولات ایران معاصر

27,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved