در نمایش‌نامه‌ «رمولوس» ـ پادشاه عمیقاً عدل‏پرور ـ به قصد پایان دادن به ظلم و قصاص ظالمان گذشته، تعمداً به بیلیاقتی تظاهر می‌کند، لباس دیوانگان و دلقکان بر تن می‌کند، تا بتواند با ذهنیتی آگاه و بشردوستانه برکننده‌ی ظلم و متولی عدل در جهان باشد، اما غافل از این است که «فرشته‌ی عدلی» که یک عمر در پی یافتن او بود، در پایان به شیطان میرسد.

رمولوس کبیر

11,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved