روزگار سخت، حاصل مشاهدات نويسنده درباره‌ی وضع صنعت در شهر منچستر و پرستون و زندگي كارگران و روابطشان با كارفرمايان است. تامس گرادگريند، نمونه صاحب صنعت تسلط جوي و اهل شهر كوكناون از مراكز صنعتي است. مردي است كاملاً اهل عمل كه به چيزي جز واقعيات و آمار، عقيده ندارد و فرزندان خود لويز و تام جوان را با سركوب كردن بيرحمانه جنبه‌هاي ذوقي و آرماني طبيعتشان تربيت مي‌كند.

روزگار سخت

21,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved