«رويش خاموش گدازه‌ها» مجموعه‌اي از اشعار اميلي ديكنسون شاعر معروف جهان است كه در چند بخش تنظيم و تدوين شده است. درآمدي به قلم حميد فرازنده، ترجمه شعرها، در معرفي شعر شاعر به قلم تدهيوز ملك الشعراي سابق انگليس، روح در هرم بي رنگ، به قلم جويس كارول اوتس نويسنده مشهور در نقد و بررسي اشعار ديكنسون، رويش خاموش گدازه‌ها در معرفي شاعر به قلم فرازنده، پي آمد با چشم بسته به قلم اخوت از جمله بخش‌هاي مختلف اين كتاب است. بخش پاياني كتاب شامل متن اصلي شعرها به زبان انگليسي است.

رویش خاموش گدازه‌ها

16,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved