بیضایی در پیشگفتار کتاب ضمن طرح داستان بنیادین هزار و یک شب و معرفی شهرزاد، دین آزاد و شهریار، چنین می‌گوید «من می کوشم نشان بدهد که این شهرزاد و دین آزاد و شهریار، همان شهرناز و ارنواز و ضحاک اسطوره ی باستان هستند». در ادامه او به ذکر شواهد و دلایل و مقایسه نقل و ترجمه‌های موجود در این باره می‌پردازد. ضمن اینکه اصل و ریشه کتاب هزار و یک شب را نیز بررسی می‌کند و چنین می‌گوید: «داستان مادر (یا بنیادین) هزار و یک شب - اگر بدفهمی های احتمالی گزارشگران قرن چهارم ه.ق. را ندیده بگیریم - عینا همان داستان مادر کتاب نابود شده ی «هزار افسان» است که به نظر می رسد -اگرنه زودتر، نهایتا- در قرن سوم هجری از پهلوی (یا فارسی) با نام «الف لیله» به عربی ترجمه شده بوده.»

ریشه‌یابی درخت کهن

11,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved