در اين مجموعه، نوزده مقاله در حوزه زبان، ادبيات، زبان شناسي و نقد ادبي با اين عناوين به طبع رسيده است: "معنا و آزادي در شعر حافظ"، "آفاق شعر سعدي و حافظ؛ بحثي در سهولت و امتناع در شعر"، "رمان و عصر جديد در ايران"، "زبان شناسي و نقد ادبي"، "دوباره مي‌سازمت، غزل"!، "يك گام مانده به يك رمان"، "ادبيات جهان اسلام و ايران و اثر پذيري اروپا از آن (ترجمه)"، "مرز ميان زبان و ادبيات كجاست؟"، "زبان فارسي، از سنت تا تجدد"، "ابهام و نارسايي در ترجمه‌هاي فارسي؛ ريشه‌يابي و چاره‌جويي"، "زبان‌شناسي، از فن تا علم"، "در جست و جوي زبان علم"، "واژه‌سازي درون متن، يك علاج قطعي"، "همزه در زبان و خط فارسي" و "اشتقاق فعل و تصريف آن در فارسي".

زبان و ادب فارسی در گذرگاه سنت و مدرنیته

SKU: 9789643290863
€18.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved