ایرج جنتی‌عطایی را می‌توان به پشتوانه کارنامه درخشانش معتبر‌ترین ترانه سرای معاصر ایران به شمار آورد؛ ترانه‌سرایی که در عین عاشقانه‌سرایی، زخم‌های تاریخی یک ملت را هم در ترانه‌هایش منعکس کرده است؛ برنایی سپید موی در جدال شبی مداوم که فضای پیرامون شاعر را انباشته و گویی سرِ رفتن ندارد…

شبی - به قول شاملو - سمج که شاعر در آن‌ زاده شده، و بالیده و در خود، سرزمینی آفریده با هزار خورشید و کهکشان... 

حماسه جنگل را در ترانه‌اش چه زیبا تصویر کرده و بی‌پناهی مردانی را که نگران فردای نوزاد دشمنان خود بودند…

روح جـنگل سیـــاه…… بادســـت شــاخه‌هاش داره……روحــم و از مـــن ……مــــــی‌گـــیـــــره 

تــا یه لحـــظه می‌مونم …… جغدا تو گوش هم مــیگن ……… پلــنگ زخمی …… مــی‌مــیره

بن بست یک ملت و نفس کشیدنش در پس دیواری که سد تماشای رود است…

زمزمه‌های یک شب سی ساله

€10.00Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved