نويسنده در اين كتاب ديدي انتقادآميز نسبت به جامعه‌ي خود دارد و با طنزي خاص و بيشتر تلخ يا سياه به تحليل شخصيت قهرمانانش مي‌پردازد و تضادهاي شديد روحي و شخصيتي را به صورت اموري عادي و متعارف مطرح مي‌سازد. راث در اين كتاب مشكل نژادي و مساله‌ي سياه بودن را در جامعه‌ي خود از زاويه‌ي واكنشي انفعالي به صورت فرار از مساله يا گريز از واقعيت، به بهايي گزاف و بي‌حاصل در كنار زنده كردن مسائل فراموش شده‌اي هم چون جنگ ويتنام، يا بهتر است گفته شود قربانيان فراموش شده‌ي آن جنگ مطرح مي‌سازد.

زنگار بشر

23,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved