«سازمان مسعود» انسان شناسی برهه بعد از انقلاب سازمانیست که بنیانگذارانش آرمان‌هایی هر چند مبهم اما انسانی داشتند، شاخه غیر مارکسیست سازمان به رهبری مسعود بر آن است که میراث‌دار راستین بنیانگذاران بوده و از این رو مسیری که سازمان طی کرده اجتناب‌ناپذیر و زاده جبری منطق موقعیت است . «سازمان مسعود» سعی کرده نخست تفاوت منش بنیانگذاران و نحله مسعود را نشان دهد و بعد تاریخ بعد از انقلاب سازمان را با نگاهی انسان‌شناختی واکاود. سرنوشت مجاهدین که عموماً تحت تأثیر سازمان مجاهدین خلق ایران رقم خورده است سرنوشت آرمانگرایانیست که بیخود از خویشتن دست به اسلحه بردند و جان خود را به هیچ گرفتند و چیزی را جستند که هرگز به دست نیامد. این سرنوشت قابل تأمل و دانستن است، از آن رو که اندرزهایی از آن به دست می آید که در دوران طوفان‌زا و طوفان‌زده ما بسیار راهگشاست؛ تا شاید اگر فرصتی برای بالیدن پیش آمد، باد نکاریم و افسوس درو نکنیم. چنین باد .

(سازمان مسعود - انسان‌شناسی سازمان مجاهدین خلق (دوره بعد از انقلاب ۵۷

SKU: 9789642141609
€20.90Price
Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved