ست هفت سین و پذیرایی سفال و شیشه
طول و عرض سینی... ۳۰×۲۲ سانتیمتر
طول و عرض بشقاب ها... ۱۶× ۱۲ سانتیمتر

ست هفت سین سفال و شیشه

89,00€Price