بهمنیار‭ ‬در‭ ‬سرمدده‭ ‬با‭ ‬ماهرانه‌‏ترین‭ ‬شیوه‭ ‬از‭ ‬رسم‭ ‬و‭ ‬آیین‭ ‬های‭ ‬جوانمردی،‭ ‬مادرخدایی،‭ ‬خاکساری‭ ‬و‭ ‬قناعت‏‌مندی‭ ‬و‭ ‬روستایی‭ ‬بودن‭ ‬مردم‭ ‬تاجیک‭ ‬می‏‌گوید‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬راه‭ ‬ظریفانه‭ ‬با‭ ‬پروپاگاند‭ ‬دوران‭ ‬شوروی‭ ‬و‭ ‬جریان‭ ‬روسی‏‌سازی‭ ‬مقابله می‏‌کند‭. ‬سرمدده‭ ‬روستایی‏‌ست‭ ‬با‭ ‬امکانات‭ ‬خودمختار‭ ‬بودن‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬مردان‭ ‬شاد‭ ‬و‭ ‬خوشبخت،‭ ‬اگر‭ ‬همسایه‏‌های‭ ‬بدخواه‭ ‬بگذارند‭. ‬سرمدده‭ ‬ده‭ ‬کوچکی‏‌ست‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬کوه‏‌های‭ ‬بلند‭ ‬با‭ ‬مردمان‭ ‬کم‭ ‬اما‭ ‬پایدار‭ ‬و‭ ‬مهمان‌دوست،‭ ‬رومانتیک‭ ‬و‭ ‬خیال‌پرداز‭. ‬سرمدده‭ ‬برای‭ ‬تاجیکان‭ ‬شاهنامه‭ ‬کوچکی‭ ‬‏ست‭ ‬در‭ ‬سبک‭ ‬قصه‌‏های‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬شب،‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬دست‏‌رفته‭ ‬قصیده‌‏های‭ ‬رودکی‭ ‬ست‭ ‬و‭ ‬افسانه‏‌هایی‭ ‬که‭ ‬مادربزرگان‭ ‬تاجیک‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬خاک‭ ‬برده‭ ‬بودند‭.‬

خوانش حکایه‌ی خوک‌خانه با اجرای شهزاده سمرقندی

سرمدده

SKU: 9781780834337
€27.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved