بهمنیار‭ ‬در‭ ‬سرمدده‭ ‬با‭ ‬ماهرانه‌‏ترین‭ ‬شیوه‭ ‬از‭ ‬رسم‭ ‬و‭ ‬آیین‭ ‬های‭ ‬جوانمردی،‭ ‬مادرخدایی،‭ ‬خاکساری‭ ‬و‭ ‬قناعت‏‌مندی‭ ‬و‭ ‬روستایی‭ ‬بودن‭ ‬مردم‭ ‬تاجیک‭ ‬می‏‌گوید‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬راه‭ ‬ظریفانه‭ ‬با‭ ‬پروپاگاند‭ ‬دوران‭ ‬شوروی‭ ‬و‭ ‬جریان‭ ‬روسی‏‌سازی‭ ‬مقابله می‏‌کند‭. ‬سرمدده‭ ‬روستایی‏‌ست‭ ‬با‭ ‬امکانات‭ ‬خودمختار‭ ‬بودن‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬مردان‭ ‬شاد‭ ‬و‭ ‬خوشبخت،‭ ‬اگر‭ ‬همسایه‏‌های‭ ‬بدخواه‭ ‬بگذارند‭. ‬سرمدده‭ ‬ده‭ ‬کوچکی‏‌ست‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬کوه‏‌های‭ ‬بلند‭ ‬با‭ ‬مردمان‭ ‬کم‭ ‬اما‭ ‬پایدار‭ ‬و‭ ‬مهمان‌دوست،‭ ‬رومانتیک‭ ‬و‭ ‬خیال‌پرداز‭. ‬سرمدده‭ ‬برای‭ ‬تاجیکان‭ ‬شاهنامه‭ ‬کوچکی‭ ‬‏ست‭ ‬در‭ ‬سبک‭ ‬قصه‌‏های‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬شب،‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬دست‏‌رفته‭ ‬قصیده‌‏های‭ ‬رودکی‭ ‬ست‭ ‬و‭ ‬افسانه‏‌هایی‭ ‬که‭ ‬مادربزرگان‭ ‬تاجیک‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬خاک‭ ‬برده‭ ‬بودند‭.‬

خوانش حکایه‌ی خوک‌خانه با اجرای شهزاده سمرقندی

سرمدده

SKU: 9781780834337
27,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved