چهار تا پيراهن خواب، چهار تا ملافه، چهار تا زيرپيراهني، به عبارت ديگر از هر چيز چهار تا. جهيزيه دخترش را، با صبر و حوصله، روز به روز، دوخته و آماده كرده بود. مثل عنكبوتي كه تار خود را میبافد. مدام آن‌ها را به زن‌های همسايه نشان میداد و میگفت: - جهيزيه فقرا است. ولی پاكيزه است.

با آن دست‌های پينه بسته كه به هر گونه زحمتی عادت داشت از صندوقی چوبی و كهنه، دراز و تنگ به شكل یک تابوت، آهسته آهسته، دانه دانه، لباس‌ها و ملافه‌ها را بيرون میكشيد. شال‌هایی كه از هر دو طرف پشمی بود و آن شال عروسی كه تماما دست‌دوزی شده و ريشه‌های ابريشمیاش تا روی زمين میرسيد. سه شال ديگر هم تماما پشمی بودند، گرچه گلدوزی نشده بودند. تمام آن‌ها را روی تختخواب میچيد و بار ديگر با لحنی فروتنانه تكرار میكرد: "جهيزيه‌ای است خاص آدم‌های فقير" و با ذوق و شوق، دست‌ها و صدايش را میلرزاند ...

سفر

€11.90Price

کتاب‌های مشابه

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

We don’t have any products to show right now.

Utopiran Naakojaa
La Librairie du Monde Persan​

89/91 Rue de Ruisseau, 75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

Tel : 01.72.40.84.40, 01.42.64.44.21


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2017 Naakojaa.com, All rights reserved