"ديويد ريف" با انتشار كتاب "سوزان سانتاگ در جدال با مرگ" روزشماري از آخرين بيماري(سرطان) مادرش را به تصوير مي‌كشد و مي‌كوشد چهره‌اي ملموس‌تر از اين نويسنده برجسته ارائه دهد. عنوان اصلي كتاب ديويد ريف(شنا در درياي مرگ) است كه از شيوه ستيز مادرش با مرگ گزارشي موجز مي‌دهد... اي كاش مادرم آنقدر اميدوار نبود!...

...من فقط وقتي نخستين صفحه دفتر خاطراتش را ديدم كاملاً آن را درك كردم. اين بخش از دفتر خاطراتش را درست پس از عمل جراحي سرطان سينه نوشته بود: "نااميدي تو را مي‌رهاند". در ابتدا تصور كردم به تلخي مزاح مي‌كند اما وقتي باز هم خواندم، فهميدم كاملاً جدي است. در ادامه نوشته بود: "نمي‌توانم بنويسم چون به خودم اجازه نمي‌دهم يأسي كه احساس‌اش مي كنم، طنين بيندازد. اراده همواره حاكم است. دوري جستن از نوميدي جلوي نيروهايم را سد مي‌كند". اي كاش مادرم آنقدر اميدوار نبود. اما اين حرف يعني طلب ناممكن. مادرم در طول زندگي‌اش از انجام هر كاري عاجز بود جز اميد، اميد در مواقع اضطراري و در صورت لزوم عليه همه احتمالات. نمي‌خواهم بگويم او آدم شادي بود، درست برعكس، او تقريباً هميشه با افسردگي در نبرد تن به تن بود. مي‌توانستي بلافاصله پس از آنكه از خواب بيدار مي‌شد اين نبرد را با وضوح تمام ببيني در زماني كه مي‌كوشيد افسردگي را از خود دور كند. و اي كاش مادرم آنقدر اميدوار نبود!...

نسخه چاپی این کتاب ۱۴۹ صفحه و نسخه الکترونیک ۲۳۴ صفحه است. این کتاب با همکاری نشر ناکجا و نشر نگاه در قالب الکترونیک قابل دسترس است.

سوزان سانتاگ در جدال با مرگ

12,90€Price
Perse En Poche
La Librairie du Monde Persan​

11 Rue Edmond Roger, 75015 Paris
Métro : Commerce ou Charles Michel

Tel : 01.72.40.84.40, 01.45.74.99.86


info@naakojaa.com

با روش‌های زیر می‌توانید از ناکجا خرید کنید

  • Facebook Clean
  • Twitter Clean
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

ناکجا نام ثبت شده موسسه اتوپیا است و مطالب تولیدی این سایت طبق قوانین حقوقی کشور فرانسه محافظت می شوند.

© Copyright 2012-2020 Naakojaa.com, All rights reserved